Header-asbestsanering

Het verwijderen van asbest gebeurt op verschillende manieren. Enerzijds is er binnensanering asbest, anderzijds buitensanering asbest. Na de asbestsanering wordt nog een eindcontrole uitgevoerd.

Binnensanering

De binnensanering asbest wordt ook wel containment genoemd. Dit betekent dat een ruimte afgesloten wordt en luchtdicht gemaakt wordt. Binnen deze ruimte zal de asbest gesaneerd worden. Aan de ruimte zelf wordt een onderdrukmachine aangesloten zodat de luchtdruk in het containment lager is dan erbuiten. Asbestvezels blijven op die manier binnen deze ruimte. Ook een sluis om te douchen, wordt aan de ruimte gekoppeld. Op die manier kunnen medewerkers met beschermende kledij in en uit de ruimte zonder dat de asbestvezels verder verspreid worden in het milieu.

Buitensanering

Bij buitensanering is het logisch dat geen luchtdichte ruimte gemaakt kan worden. Daarom maken de medewerkers gebruik van beschermende kledij en gebruiken ze een mobiele douchesluis. Het gebied rond de aangedane plaats wordt wel ruim afgezet. Alle handelingen worden hier zo zorgvuldig en voorzichtig mogelijk uitgevoerd om verspreiding te beperken.

De eindcontrole

De laatste stap bij elke sanering van asbest is de eindcontrole. Een extern buro controleert visueel of de buitensanering goed is uitgevoerd. Bij een binnensanering wordt het saneringswerk gecontroleerd aan de hand van luchtmetingen. Deze stap is erg belangrijk om na te gaan of ons team goed werk geleverd heeft. De belangrijkste reden van deze controle is echter zeker te zijn dat de omgeving veilig is voordat andere werkzaamheden gestart worden.
De eindcontrole kan ook door ons geregeld worden.