Asbestdaken vanaf 2024 verboden Wees op tijd met saneren!

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden op alle gebouwen en bijgebouwen. Het lijkt nog ver weg, maar zeven jaar is zo voorbij. Daarom heeft de Rijksoverheid een subsidieregeling in het leven geroepen om eigenaren te stimuleren hun dak(en) tijdig te saneren.

Asbestverbod
Als uw woning, stal, schuur of bijgebouw (of een ander bouwwerk met dak) is gebouwd vóór 1994, dan is de kans groot dat uw dak asbest bevat. Asbest werd vroeger gebruikt in bouwmaterialen omdat het sterk, goedkoop, isoleren en brandwerend is. Omdat blootstelling aan asbest echter grote gevolgen kan hebben voor uw gezondheid, is het gebruik van asbest per 1 juli 1993 verboden.

Subsidieregeling
Tot 1 januari 2020 stelt de Rijksoverheid 75 miljoen euro beschikbaar om asbestdaken grote dan 35 m² te saneren. Deze subsidie geldt voor zowel particulieren als bedrijven en instellingen en bedraagt € 4,50 per m² met een maximum van € 25.000,- - per adres. De subsidie is aan te vragen via www.mijn.rvo.nl/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken. Op deze website vindt u ook meer informatie over de voorwaarden van deze subsidieregeling.

Minder dan 35 m²
Verwijdert u minder dan 35 m² aan asbesthoudende dakplaten? Dan komt u niet in aanmerking voor genoemde subsidieregeling, maar kunt u het asbest in de meeste gevallen wel op kosten van de gemeente Renswoude afvoeren. Zie voor meer informatie www.renswoude.nl onder ‘Inwoners’ / ‘Bouwen en slopen’/ ‘Asbest verwijderen, melding’.

Bron: www.renswoude.nl/
03/04/2017