Enquête moet asbestvragen in kaart brengen

Met het oog op het naderende asbestverbod heeft het landelijk stimuleringsprogramma AgroAsbestveilig een enquête ontwikkeld.

AgroAsbestveilig wil hiermee inventariseren waar eigenaren van asbestdaken (on)mogelijkheden zien ten aanzien van asbestsanering. En hoe ze ondersteund willen worden daarbij.

Zo kan de agrarische sector volgens stimuleringsprogramma hierop inspelen en richting overheid aangeven waar kansen en knelpunten liggen. Invullen van de enquête kost ongeveer tien minuten.

Het landelijk stimuleringsprogramma AgroAsbestveilig is een samenwerkingsverband tussen LTO Nederland, LTO Noord, ZLTO, LLTB, Achmea en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het programma richt zich op het versnellen, verbeteren en vereenvoudigen van saneren asbestdaken in het buitengebied.

Bron: www.nieuweoogst.nu
10/03/2017