Grote zorgen over verwijderen van asbestdaken in Drenthe

ASSEN - De provincie Drenthe maakt zich grote zorgen over de asbestdaken, die nog massaal aanwezig zijn en voor 2024 moeten zijn verwijderd.

Volgens een grove schatting is er in Drenthe nog 5 tot 7 miljoen vierkante meter aan asbest te vinden op agrarische daken. De subsidiepot van het Rijk, aangevuld met geld van de provincie Drenthe, om asbestdaken te verwijderen en hiervoor in de plaats zonnepanelen te installeren, is bijna leeg.


Met nog ongeveer 2 ton te verdelen (maximaal 15.000 euro per dak) komt de bodem rap in zicht. Volgens gedeputeerde Tjisse Stelpstra (CU) doet het Rijk er goed aan de subsidieregeling te verlengen. ,,Het Rijk heeft de regeling gesteld, maar daarmee is het probleem niet opgelost.” De provincie bekijkt op haar beurt wat ze kan bijdragen aan de subsidiepot om het verwijderen van asbest en het plaatsen van zonnepanelen te stimuleren. Bij de start van het project ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’ in 2012 was er 20 miljoen euro beschikbaar.
Agrariërs en oud-agrariërs in Drenthe hebben de voorbije vier jaar 175.000 vierkante meter asbest verwijderd van hun percelen. Via een provinciale stimuleringsregeling hebben ze 18.000 vierkante meter aan zonnepanelen geplaats. Boeren die een aanvraag indienen moeten tenminste 250 vierkante meter asbestdak verwijderen en zonnepanelen met een totale capaciteit van minimaal 5 kW terugplaatsen. De subsidie bedraagt 4,50 euro per vierkante meter tot een maximum van 15.000 euro.

De provincie Drenthe onderzoekt wat er werkelijk nog aan asbestdaken is in Drenthe. Met een speciale camera worden vanuit een vliegtuigje opnames gemaakt van de daken. Komend najaar zijn de uitkomsten van dit onderzoek bekend.


Voor 1 januari 2024 moet volgens de wet alle asbest verwijderd zijn.

Bron: Dagblad van het Noorden 07-07-2016