Meer geld voor sanering asbest boerderijdaken

GRONINGEN - De provincie trekt opnieuw geld uit voor de sanering van asbestdaken van boerderijen. Bedoeling is dat de nieuwe daken worden uitgerust met zonnepanelen.

Tot nu toe stak Groningen in deze operatie 7,5 ton, genoeg voor de aanpak van 85 boerderijen. Nu is er drie ton beschikbaar voor een jaar. Boeren die meedoen, moeten minimaal 250 vierkante meter asbestdak opruimen.

Boeren krijgen maximaal 15.000 euro subsidie volgens gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks). ,,De regeling is versimpeld en de subsidiebedragen zijn hoger geworden. We raden boeren die voor subsidie in aanmerking komen nadrukkelijk aan hier naar te kijken.''

Ze wijst er op dat asbesthoudende daken met ingang van 1 januari 2024 worden verboden door het Rijk.

,,Boeren krijgen met deze regeling de mogelijkheid aan hun wettelijke verplichting te voldoen. En tegelijkertijd stimuleren we de duurzame energieproductie in onze provincie'', aldus Homan.

Bron: DVHN | Gepubliceerd op 25 augustus 2015, 23:52