Provinciale Staten: Meer aandacht voor de kleine asbestdaken

ASSEN - Provinciale Staten van Drenthe roepen de gedeputeerde op om meer aandacht te besteden aan asbest op relatief kleine daken.
Eigenaren van deze daken hebben vaak het geld niet om ze asbestvrij te maken.

Geen lening
Het CDA zegt dat het regelmatig te horen krijgt dat eigenaren geen geld hebben om hun dak te renoveren. Bovendien speelt de leeftijd daarbij ook mee. Boven de 75 jaar is het niet mogelijk om een lening te krijgen om een nieuw dak te realiseren. “Laten we daar niet te lichtzinnig over doen”, zegt Statenlid Henk Reinders van het CDA.Asbestvrij in 2024?
Het rijk kondigde in de jaren negentig al aan dat alle daken asbestvrij moeten zijn in 2024. Maar de kans is klein dat dat gaat lukken. De provincie stelt 3,5 miljoen euro beschikbaar om eigenaren te stimuleren aan de slag te gaan.

Sinds 2013 is er 226.000 vierkante meter asbest verwijderd. Daar is ruim een miljoen euro subsidie in gestoken. Maar dat is maar een klein gedeelte van het totale probleem. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: “Garanties kan ik u niet geven, maar we gaan er heel hard aan werken om het te halen."

Het college heeft toegezegd om te kijken naar een oplossing voor de groep die het niet kan betalen. Ook de leeftijdsgrens van 75 jaar, voor het krijgen van een lening, moet volgens gedeputeerde Stelpstra worden bekeken.
Door: Andries Ophof

Bron: www.rtvdrenthe.nl
29/03/2017