Sanering asbestdaken gaat te traag

De sanering van asbestdaken op boerenschuren- en stallen gaat te langzaam. Als er niets gebeurt dreigen er boetes. Dat zegt LTO Noord Projecten.

2024
Per 2024 moeten alle asbestdaken verwijderd zijn. Dat moet van het Rijk omdat de gezondheidsrisico's van verouderend asbest steeds groter worden. Maar veel boeren vinden saneren te duur.

'Zolang het dak dak nog goed is en niet lekt, besteden ze hun geld liever aan andere zaken', zegt Cor Udding van LTO Noord.

Boetes
Maar uiteindelijk kunnen ze duurder uit zijn. 'Als je in 2024 nog een asbesthoudend dak hebt, is de kans groot dat dat wordt gezien als en economisch delict, en de boetes die daar bij horen kunnen erg hoog zijn', waarschuwt Udding.

Subsidie
Groningen telt naar schatting 2000 boeren. Slechts een fractie daarvan heeft inmiddels een nieuw dak. Veel van hen zijn over de streep getrokken door een subsidie die door de provincie werd verdeeld.

Maar dat subsidiepotje was razendsnel leeg. Udding: 'Wellicht helpt het als de provincie dat potje weer vult'.

Geen taak provincie
Maar volgens gedeputeerde Nienke Homan is dat geen taak van de provincie, maar van het Rijk. 'De gouden regel is dat er één overheid betrokken is bij dit soort verantwoordelijkheden, dus wat betreft asbest moet dat ook.'

Met andere woorden: de provincie wil het geld wel verdelen, maar niet betalen.

Hogere kosten
Udding wijst de boeren erop niet te wachten op een eventuele betere subsidieregeling. Volgens hem is de sanering een tijdrovende klus en is de 7 jaar tot 2024 een relatief korte periode.

Bovendien kunnen de kosten nog hoger worden, vreest Udding. 'Als iedereen tegelijk wil dan worden de prijzen niet lager. Dat zou ook een overweging kunnen zijn om nu te starten.'

Bron: www.rtvnoord.nl
21/03/2017