Header-asbestsanering

Enkel saneren asbest dak:

36% milieu investeringsaftrek en een willekeurige afschrijving over (maximum 75%) investering asbest dak.

Saneren asbest dak en zon PV installatie:

41,5% energie investeringsaftrek en willekeurige afschrijving (maximum 75%) over investering in zon pv. 36% milieu investeringsaftrek en willekeurige afschrijving over (maximum 75%) investering asbest dak.

Enkel zon PV installatie:

41,5% energie investeringsaftrek en gangbare afschrijving (niet versneld) over investering voor zonnepanelen.

Enkele voorwaarden voor fiscale regelingen van sanering asbest dak:

 • Kosten komen in aanmerking voor arbeid, materiaal, verwijdering en inventarisatie
 • Stortkosten en afvoer van het asbesthoudend materiaal komen niet in aanmerking
 • Vervangen van asbesthoudende dakplaten, dakgoten of gevelplaten
 • Gecertificeerd verwijderen en gescheiden afvoer van het asbesthoudende materiaal
 • Er kan maximaal €30 per m2aan het dakoppervlak of strekkende meter dakgoot en €15 per m2 geveloppervlak gemeld worden

Voorwaarden bij zon PV installatie:

 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt
 • Kosten aan energie-investeringen bedragen minimaal €2500
 • Het bedrijfsmiddel staat op de energielijst
 • U kunt geen aftrek krijgen voor energie-investering en milieu-investering samen.
 • De kosten van een energieadvies (onder bepaalde voorwaarden)

Voorwaarden subsidieregeling provincies asbest eraf/ zon erop:

 • €4,5 subsidie per m2 asbestdak
 • Sanering moet gepaard gaan met terugplaatsing van zonnepanelen
 • Minimaal 250 m2 te saneren asbestdak
 • Per aanvrager max. €15.000 subsidie
 • Sanering van asbestdaken van gebouwen met een nevenfunctie mag mits binnen het bouwblok
 • Plaatsing van min. 5 kW-piek zonnepanelen op een ander dak dan het gesaneerde dak mag op voorwaarde dat dit gebouw zich op een bouwblok uit de aanvraag bevindt.
 • Alvorens asbest te verwijderen en zonnepanelen te plaatsen, moet een compplete aanvraag voor de subsidie ingediend zijn (incl. Alle gevraagde bewijsstukken). Het advies is om pas na ontvangst van de beschikking over te gaan tot uitvoering.
 • Aanvragers niet zijnde agrariërs kunnen tot een maximum van 30% van het plafond per provincie benutten.

Andere mogelijkheden voor de provincie Drenthe:

 • Drentse agrariërs kunnen via de Drentse Energie Organisatie een lening afsluiten. Lening €10.000 t.e.m. €50.000 met een looptijd van 5 jaar met rente van 4% of looptijd van 10 jaar met 4%

Andere mogelijkheden voor de provincie Overijssel:

 • Ondernemers met een bedrijfspand in Overijssel kunnen voor max. 75% van het investeringsbedrag een vijfjarige lening tussen €10.000 t.e.m. €100.000 afsluiten. Lening met een rentekorting van 3% op de tarieven van SVN, met een minimum van 1,5%